สนุกกับไอซีทีด้วยโปรแกรมฟรี – Inspirations : ICT Fun for Free

ผู้อำนวยการจอห์น โรว์ เลือกใช้ฟรีซอฟต์แวร์สำหรับกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ เพื่อท้าทาย และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนที่โรงเรียนประถมเซนต์แมรีส์ ในเมืองชรอปเชียร์ จอห์นเชื่อว่า หากนักเรียนไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน แม้แต่เด็กที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็อาจมีทักษะด้อยลงได้ เขาจึงเริ่มใช้โปรแกรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจเทคโนโลยีนี้มากขึ้น โปรแกรมแรก นักเรียนสามารถลองสร้างผลงานแอนิเมชันจากภาพบันทึกทีละเฟรม (Stop Frame Animation) แล้วยังกลับไปทำต่อหลังเลิกเรียนได้ เพียงแค่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน จากนั้นจึงอวดผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้เพื่อนๆ ชมผ่านทางเว็บล็อกของโรงเรียน อีกโปรแกรมหนึ่ง จอห์นให้นักเรียนใช้โปรแกรมด้านเสียงแบบดิจิทัล บันทึกการแสดงร้องเพลงประสานเสียงของโรงเรียน และสร้างไฟล์ mp3 สำหรับให้ผู้ปกครองดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียน

ความรู้ที่ำได้

การใช้ฟรีซอฟต์แวร์มาช่วยในการกระตุ้นและท้าทายให้เด็กเกิดความสนใจในคอมพิวเตอร์ ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ การอ่าน การเขียน ศิลปะ เพราะครูเข้าใจว่าในทุกวันเด็กคลุกคลีอยู่กัับสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กๆได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สูงที่สุด มันเป็นโอกาสทางการเรียนรู้และเป็นวิธีการใหม่ทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้ตามจุดประสงค์ โดยหััวใจของการเรียนรู้นี้คือปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้ทุกสาระอย่างอิสระ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดการระตือรือร้นในการเรียนรู้นั่นเอง

 

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=869

 

Advertisements

One response

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s